Kronieken

Kroniek 2020


Door covid-19 werden alle geplande activiteiten opgeschort of verdaagd naar later datum.

 

Kroniek 2019

Het Comité zette 2019 in met de Nieuwjaarsreceptie waarop de Franse vertaling van Blauwbaard gepresenteerd werd. De presentatie vond plaats in het Emile Verhaeren Museum in Sint-Amands. De voorzitter vertelde hoe het idee ontstaan was om De Pillecyn naar het Frans te vertalen – in 2002 toen gewerkt werd aan de Russische vertaling van Mensen achter de dijk, die positief onthaald werd – en hoe de positieve ontvangst van de Franse vertaling van deze roman (Monsieur Henri) de vertaler Roger De Vos aangemoedigd heeft nu ook Blauwbaard te vertalen. Gastspreker was Dorian Cumps, hoofddocent Nederlandse literatuur aan de Sorbonne. Hij was bijzonder lovend over de vertaalprestatie van Roger De Vos die niet alleen taalkundig, maar ook stilistisch en zelfs muzikaal recht doet aan het origineel. Na het bedankwoord van de vertaler lichtte de voorzitter de plannen voor 2019 toe. Op de receptie werd nagenoten van deze mooie prestatie van Roger De Vos.

Lees meer

Kroniek 2018

We zetten het nieuwe jaar in op zondag 29 april met een culinaire wandeling in Moerzeke in het teken van ‘De verloren idylle van het Scheldeland’. Het begon met een bezoek aan de kapel van priester Edward Poppe, studiegenoot van Filip De Pillecyn aan het Klein Seminarie van Sint-Niklaas. De ontstaansgeschiedenis van de kapel en de kunstwerken werden toegelicht door Harold Van de Perre. Daarna trokken we naar de ‘Moesse Kille’, een ankerplaats aan de Schelde, waar in de eerste helft van de 19 e eeuw het industriële leven van dit dorp zich afspeelde (zoutziederijen, oliewindmolen, beerputten). Na het middagmaal in het restaurant aan de dijk De Kille volgde het tweede deel van de wandeling terug naar het dorpsplein. De wandeling werd toegelicht door een plaatselijke gids en door Freddy Huylebroeck, de initiatiefnemer van deze activiteit.

Lees meer

Kroniek 2017

Op zaterdag 24 juni werd de bibliofiele editie van de novelle Rochus gepresenteerd in de Sint-Rochuskerk van Sombeke. De editie bevat een kleurenzeefdruk en acht illustraties van de kunstenares Lieve Janssen. De voorzitter lichtte de figuur van de pestheilige Rochus en de persoonlijke bijdrage van De Pillecyn aan dit thema toe. Jean-Pierre Rondas las een fragment uit de novelle voor. De presentatie werd opgeluisterd door een concert van de Hamse Cantory onder leiding van Raf Vandermeulen. De Cantory bracht o.a. het pestlied van Huldrych Zwingli en het ’drinklied’ van Pierre Atteignant. De presentatie werd afgesloten met een receptie in het Natuurhuis in Sombeke. De opkomst was groot, het weer was schitterend, de muzikale omlijsting werd zwaar genoten.

Lees meer

Kroniek 2016

Op zondag 13 november presenteerden we de Filip De Pillecyn Studies XII (216) in het Hof van Peene in Baasrode. De voorzitter lichtte de rijk gevarieerde inhoud van het nieuwe jaarboek toe en gaf het woord aan gastspreker Mr Jan Verstraete (advocaat aan de balie van Antwerpen), die sprak over ‘Het proces van Filip De Pillecyn herbekeken’. Op een boeiende manier vertelde hij hoe het proces tegen De Pillecyn in zijn werk was gegaan, de rol van zijn advocaat René Victor en de strenge rechters die de schrijver veroordeelden tot tien jaar hechtenis en een grote boete. De talrijke aanwezigen genoten na op de receptie in het prachtige decor van het volledig gerenoveerde Hof van Peene.

Lees meer

Kroniek 2015

Op zondag 8 november vond in kasteel Cortewalle in Beveren de presentatie plaats van de Filip De Pillecyn Studies XI (2015). Gastspreker was Dirk Rochtus, docent KU Leuven campus Antwerpen en voorzitter ADVN Antwerpen. De spreker benadrukte de pacifistische en antimilitaristische ingesteldheid van de jonge, ‘linkse’ journalist De Pillecyn in het satirische weekblad Pallieter. De voorzitter stelde de studies voor en belichtte het interessante inzicht van auteur Etienne Van Neygen dat De Pillecyn in zijn eerste periode radicale standpunten innam en met name zwaar fulmineerde tegen oorlogshetzers, kolonialisten en fascisten. De presentatie werd muzikaal opgeluisterd door vier leerlingen van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Beveren . Schepen van Cultuur en gastheer jegens de gemeente Johan Smet sprak lovende woorden over het werk van het FDP Comité. Er werd lang nagenoten in de prachtige Verlatzaal van kasteel Cortewalle.

Lees meer

Kroniek 2014

Op zondag 26 januari vond de nieuwjaarsreceptie van het FDP Comité plaats. Bij deze gelegenheid werd ook de bibliofiele editie van De veerman en de jonkvrouw, geïllustreerd door Guido Mariman, gepresenteerd. De opkomst was groot, er werd genoten van de prachtige editie van een van de meest gelezen werken van FDP. De voorzitter gaf de aftrap voor het jubileumjaar 2014 – het FDP Comité werd opgericht in 2004 en maakt dit jaar de balans op van tien jaar activiteiten.

Lees meer

Kroniek 2013

Op zondag 27 januari hield het Comité zijn nieuwjaarsreceptie in Galerie id+Art in Hamme. De voorzitter maakte de balans op van een vruchtbaar jaar 2012 en stelde de plannen voor 2013 voor. Gastspreker Prof. Frans-Jos Verdoodt onderhield de gasten met een causerie ‘Over Filip, zijn vriend Casimir, de gevangeniscipiers en de aalmoezeniers’.

Lees meer

Kroniek 2012

Op zondag 29 januari werd het jaar ingeluid met een Nieuwjaarsreceptie. De voorzitter bracht de activiteiten van het afgelopen jaar in herinnering en stelde het programma voor 2012 voor. De gastspreker Marcel Ryssen (Reynaertgenootschap Sint-Niklaas) sprak innemend over het erotische mens- en wereldbeeld van FDP, zoals dat in zijn novelle De veerman en de jonkvrouw tot uiting komt. De receptie werd opgeluisterd door Wim Smet, die op de dwarsfluit stukken van Telemann en Bach bracht. Op een receptie werd het jaar enthousiast ingezet.

Lees meer

Kroniek 2011

Op zondag 30 januari vond de Nieuwjaarsreceptie van het Comité plaats in het iD+ Center te Hamme. De voorzitter stelde het programma van 2011 voor en verleende daarna het woord aan Prof. Frans-Jos Verdoodt (ADVN) die een korte causerie hield over de relaties tussen FDP en brouwer Moortgat, een notoir Vlaming en sponsor van de Vlaamse Beweging.

Lees meer

Kroniek 2010

Op zondag 24 januari organiseerde het FDP Comité zijn eerste nieuwjaarsreceptie voor zijn leden. De receptie vond plaats in de sfeervolle lokalen van ideplusart Kunstcenter in Hamme, waar men kon genieten van de tentoonstelling «De draad van Ariadne».

Lees meer

Kroniek 2009

Op uitnodiging van het Verbond der Vlaamse Academici vond op dinsdag 10 februari in de Ensorzaal van de KBC Brussel een avond plaats over ‘Het leven en werk van Filip De Pillecyn’. Jurgen De Pillecyn schetste een sterk gewaardeerd portret van de mens, de schrijver en de activist De Pillecyn. Luk Buyle vertoonde vervolgens zijn documentaire over de jeugdjaren van De Pillecyn. Tijdens de receptie kreeg Jurgen heel wat felicitaties en werden herinneringen over De Pillecyn uitgewisseld. De opkomst was groot (85 man). De nieuwe folder van ons Comité werd uitgedeeld.

Lees meer

Kroniek 2008

Op woensdag 13 februari werd in het Vlaams-Nederlands Huis «deBuren» (Brussel) een hommage aan FDP gebracht. De voorzitter lichtte kort de werking van het Comité toe, Etienne Van Neygen sprak over het belang van de bibliografie van FDP door Herman Verbeeck en historicus Piet van Hees (oud-medewerker universiteit Utrecht) sprak uitvoerig over de Filip De Pillecyn Studies, waarover hij veel lovende woorden wist te vertellen (‘drie stevige delen met belangwekkende studies’ die ‘een brede en totale blik op De Pillecyns werk bieden’.) Vooral de Nederlandse invalshoek gaf een nieuwe kijk op het fenomeen De Pillecyn. Piet van Hees gaf ook eerste aanzetten tot een herlezen van ‘de intrigerende roman’ De soldaat Johan die z.i. in de politieke en historische context van de late jaren dertig moet en kan worden gelezen. De auteur zou een politieke allegorie in zijn werk gelegd kunnen hebben.

Lees meer

Kroniek 2007

Naar aanleiding van de 90e verjaardag van de dood van de Gebroeders Van Raemdonck aan de IJzer (maart 1917) organiseerde het gemeentebestuur en het gemeentelijk cultuurcentrum van Temse een herdenkingsavond rond deze symbolen van ‘broederliefde’ en van de Vlaamse strijd. Het Filip De Pillecyncomité stelde er de FDP Studies en de documentaire van Juliaan Maerevoet en Luk Buyle over de jeugdjaren van de schrijver voor. Luk De Ryck, burgemeester van Temse en auteur van het boek Terug naar niemandsland, belichtte de mythe achter de werkelijkheid van de geboren Temsenaren, het gebruik en misbruik van deze episode uit WO I in de Vlaamse strijd. De opkomst was groot en tijdens de receptie werd lang nagepraat en lovend gesproken over de documentaire.

Lees meer

Kroniek 2006

Op 28 februari werden de Filip De Pillecyn Studies gepresenteerd in het Provinciehuis Gent. Gedeputeerde Jean-Pierre Van der Meiren sprak het welkomstwoord uit. Prof. Bruno De Wever (Universiteit Gent) onderwierp de Studies aan een kritische blik. Zijn laudatio werd opgenomen in nummer II van de Studies (2006).

Lees meer

Kroniek 2005

Donderdag 14 april

Etienne Van Neygen, lid van het FDP-comité, hield in de gemeentelijke bibliotheek een opmerkelijke lezing over ‘Filip De Pillecyn : de soldaat en de antimilitarist’. Hierin behandelde hij de dualiteit in het leven en werk van FDP : zijn fascinatie voor de figuur van de soldaat en zijn antimilitarisme. De uitgeschreven versie van deze lezing is te vinden in het eerste nummer van de Filip De Pillecyn Studies.

Lees meer

Kroniek 2004

Filip De Pillecynjaar

Het FDP-jaar 2004 werd ingezet op donderdag 22 april met een lezing van Prof. Dirk De Geest (KULeuven) over de plaats van het werk van de schrijver in de Nederlandse literatuur. Prof. De Geest bracht de interessante stelling naar voren dat het hoofdwerk van FDP, zijn meest originele bijdrage aan de Nederlandse literatuur, zijn roman De soldaat Johan is. De lezing werd georganiseerd door het Davidsfonds Hamme en kon op een bijzonder grote opkomst rekenen.

Lees meer