Kronieken

Kroniek 2019

Het Comité zette 2019 in met de Nieuwjaarsreceptie waarop de Franse vertaling van Blauwbaard gepresenteerd werd. De presentatie vond plaats in het Emile Verhaeren Museum in Sint-Amands. De voorzitter vertelde hoe het idee ontstaan was om De Pillecyn naar het Frans te vertalen – in 2002 toen gewerkt werd aan de Russische vertaling van Mensen achter de dijk, die positief onthaald werd – en hoe de positieve ontvangst van de Franse vertaling van deze roman (Monsieur Henri) de vertaler Roger De Vos aangemoedigd heeft nu ook Blauwbaard te vertalen. Gastspreker was Dorian Cumps, hoofddocent Nederlandse literatuur aan de Sorbonne. Hij was bijzonder lovend over de vertaalprestatie van Roger De Vos die niet alleen taalkundig, maar ook stilistisch en zelfs muzikaal recht doet aan het origineel. Na het bedankwoord van de vertaler lichtte de voorzitter de plannen voor 2019 toe. Op de receptie werd nagenoten van deze mooie prestatie van Roger De Vos.

In het kader van Toast Literair in Sint-Niklaas (Bibliotheca Wasiana) op zondag 20 januari gaf de voorzitter van het Comité Prof. Waegemans een lezing rond het thema ‘Is De Pillecyn nog leesbaar?’ Na een inleiding over leven en werk van Filip De Pillecyn stond de spreker – op verzoek van het Davidsfonds Sint-Niklaas - lang stil bij de roman Mensen achter de dijk, die door sommigen afgedaan wordt als ‘maar’ een streekroman. De spreker lichtte de kenmerken van een streekroman (heimatliteratuur) toe en toetste die aan de roman van De Pillecyn over Hamme op het eind van de 19e eeuw. Het eindoordeel viel gunstig uit voor De Pillecyn. Bij een ontbijt en receptie werd druk nagepraat over de ‘Prins der Nederlandse letteren’ (dixit Gerard Walschap).

 

    Jean-Pierre Rondas

Op 25 maart, de geboortedag van de schrijver, vond aan de KU Leuven, campus Antwerpen, de presentatie plaats van de heruitgave van «Face au mur« (Tegen de muur. Het ongecensureerd gevangenisdagboek 1944-1949) van Filip De Pillecyn. De voorzitter van het FDP Comité, Emmanuel Waegemans, ging in gesprek met Jean-Pierre Rondas; samen hebben zij het dagboek heruitgegeven, de originele tekst gereconstrueerd, voorzien van uitvoerige toelichtingen en twee inleidingen: bij het dagboek zelf en bij het stripverhaal Hoe de zwarten in de hemel kwamen. De twee bezorgers lichtten de ontstaansgeschiedenis van het dagboek toe, waarom het in 1979 in zwaar gecensureerde vorm is gepubliceerd, wat er zo controversieel aan was en wat nu de waarde van dit historisch document is. Zowel de journalistieke als literaire kwaliteiten van het ‘dagboek’ kwamen aan de orde, de vraag waarom het zo lang genegeerd is door historici van de collaboratie en repressie en of het ons iets leert over de mens, de denker en literator De Pillecyn. De avond trok meer dan honderd belangstellenden en werd afgesloten met een receptie.

     

J.-P. Rondas, Emmanuel Waegemans en Karl Drabbe tijdens de presentatie