Over het Filip De Pillecyncomité

Begin 2003 werd in Hamme het Filip De Pillecyncomité opgericht met als doel het leven en het werk van schrijver Filip De Pillecyn (weer) in de kijker te plaatsen. Dit gebeurde door tal van manifestaties die in de loop van het jaar 2004 werden georganiseerd.
Het Filip De Pillecyncomité wil niet alleen het werk van de Hamse schrijver herbelichten, het wil ook de gemeente Hamme als toeristisch en cultureel centrum in de provincie Oost-Vlaanderen promoten. De literaire werken van De Pillecyn kunnen daar zeker toe bijdragen.   

Lees meer

Lid worden

U kunt lid worden van het Filip De Pillecyncomité voor 25€ per jaar. Daarvoor krijgt u gratis het jaarboek toegestuurd – Filip De Pillecyn Studies. Dit mooi uitgegeven en rijkelijk geïllustreerd jaarboek is integraal gewijd aan de studie van leven en werk van onze Vlaamse klassieker.

Lees meer

Nieuws en blogs

Naar jaarlijkse gewoonte bezorgen wij u rond dit tijdstip van het jaar de uitnodiging tot hernieuwing van het lidmaatschap bij het Filip De Pillecyncomité of – waarom niet – tot nieuw lidmaatschap. Op zaterdag 15 december eerstkomend stellen wij om 11 uur in de raadzaal van het stadhuis te Lokeren het jaarboek Studies XIV voor, met daarin enkele merkwaardige bijdragen over het leven en werk van de Vlaamse klassieker Filip De Pillecyn. Deze studie in vierkleurendruk krijgt u, na betaling van het lidgeld voor het nieuwe werkjaar 2019, gratis toegestuurd. Uiteraard bent u van harte welkom op de boekvoorstelling zelf en kan u dan ter plekke het boek meenemen. Een uitnodigingskaart hiervoor hebt u wellicht reeds ontvangen. Is dit niet het geval, geef ons gerust een seintje. Wij sturen u dan een digitale versie door. Ook kan u te rade gaan op onze website om de bijzonderheden van deze dag te kennen. U kunt uw lidmaatschap hernieuwen of nieuw lid worden door storting van het overeenkomstige bedrag op rekeningnummer BE57 7380 4195 3835 van het FDP-comité met vermelding: lid werkjaar 2019.
Het comité biedt u drie soorten lidmaatschap aan:
- Gewoon lid aan € 25
- Steunend lid aan € 35
- Erelid aan € 50
Teneinde de administratie vlot te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de storting zo vlug mogelijk uit te voeren, liefst vόόr 13 januari 2019, de dag waarop de Franse vertaling van blauwbaard voorgesteld wordt in het museum Emile Verhaeren te Sint-Amands.

 

Lees meer