Over Filip De Pillecyn

Bibliografie

In het oeuvre van De Pillecyn zijn drie periodes te onderscheiden:

- Het proza uit de eerste periode sluit vanuit zijn belangstelling voor geschiedenis en figuren als monniken en kasteelheren aan bij de historische romantiek.
- Zijn tweede periode, in de jaren dertig, wordt gekenmerkt door een meer psychologisch proza, maar blijft schatplichtig aan een romantische invalshoek.
- De derde periode start met “Soldaat Johan” en geeft de weerslag weer van het sociaal en ideologisch denkkader van de schrijver.

Poëzie

 • “Onder den hiel” (1920 – samen met Jozef Simons)

(Heruitgegeven als bibliofiele uitgave in 2008 door het FDP-comité met illustraties van frontkunstenaar Karel Lauwers)

Toneel

 • “Margaretha Van Eyck” (1914 – gedramatiseerde legende)
 • “Dona Mirabella” (1952)

 

Biografieën

 • “Pastoor Denijs” (1927)
 • “Monseigneur Bermijn: de Paulus van Ortosland” (1929)
 • “Pater Constant de Deken” (1929)
 • “Renaat De Rudder” (1931)
 • “Joe English, leven en werken” (1932)

 

Essays

 • “Hugo Verriest” (1926)
 • “Stijn Streuvels en zijn werk” (1932)
 • “Het boek van Sint Niklaas” (1934)
 • “Stijn Streuvels” (1959 – verschenen in de reeks “Ontmoetingen”)

 

Novellen

 • “De rit” (1927 – oorlogsnovelle)
 • “Monsieur Hawarden” (1935)
 • “De aanwezigheid” (1937)
 • “Schaduwen” (1937)
 • “De boodschap” (1946)
 • “Rochus” (1951 – verschenen als bibliofiele editie n.a.v. de 60ste verjaardag van de schrijver)
 • “Het boek van de man Job” (1956)
 • “Elisabeth” (1961)

 

Romans

 • “Pieter Fardé, de roman van een minderbroeder” (1926)
 • “Blauwbaard” (1931 – met illustraties van Jan Fr. Cantré)
 • “Hans van Malmédy” (1935 – bekroond in 1936 met de Prijs voor Letterkunde van de Prov.Antwerpen)
 • “De soldaat Johan” (1939 – bekroond in 1942 met de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies)
 • “Jan Tervaert” (1947)
 • “Mensen achter de dijk” ( 1949)
 • “De veerman en de jonkvrouw” (1950)
 • “Vaandrig Antoon Serjacobs” (1951)
 • “Aanvaard het leven” (1956)

 

Gevangenisdagboek

 • “Face au mur” (1947-49 │publicatie in 1979)

 

Brochures en bijdragen

 • “Praktische wenken bij het schrijven van onze moedertaal” (1917 – leerboekje voor de Vlaamse soldaten aan het front)
 • “Het proces van den veiligheidsdienst” (1920  - pamflet)
 • “Amnestie” (1921 – uitgegeven na de interpellatie Huysmans op 18.01.1921)
 • “De dief” (1930)
 • “Gedecoreerd met de ster van Bethlehem” (1935)
 • “Heldenhulde in Vlaanderen” (1938)
 • “Het hart met zeven zwaarden” (1938)
 • “Aan Schelde en Durme, het soete land van Waas” (1939)
 • “Hoe de zwarten in den hemel kwamen” (1950 – hekelproza onder het pseudoniem Filip den Duvel)
 • “Twistgesprek tussen Demer en Schelde” (1956 – met Ernest Claes)
 • “Hugo Verriest” (1959)
 • “Kiespijn der ziel: onuitgegeven journalistiek” (1981)
 

Man achter de dijk

Een middag als een heldere nacht. Een man
verpakt als kind, stapt onder moeders mantel,
over goten, lacht en laat de herfst
zijn gang maar gaan. Een paard, net ingebed
in klei, herschikt zijn vel. De eeuwigheid
benijdt dit donkere dorp achter de dijk.
Van de rivier zie je alleen de beemden
en de uiterwaarden, weinig meer
dan zompig grasland, wind en wolken, riet
met hoge pluimen, handgemaakt verdriet.
Je doet het FDP, kastelen kneden
uit de lucht en mist pers jij zowaar
tot water. Tijd beweeg je, stil te staan
in elke herberg waar je wordt gelezen.

  

Olieverf op paneel bij het gedicht Man achter de dijk van Etienne Colman (20/02/2011) door Annie Derkinderen – “Achter de dijk”