Het FDP-comité wil de belangstelling voor de literator en voor de figuur in de Vlaamse beweging levendig houden.

Het organiseert regelmatig ledendagen: uitstappen, wandelingen, lezingen, tentoonstellingen en presentaties van nieuwe publicaties, zijnde jaarboek, bibliofiele uitgaven, gelegenheidsuitgaven en (wetenschappelijke) studies.

In de Studies (= jaarboek) komen alle facetten van leven en werk van Filip De Pillecyn aanbod: zijn intellectuele achtergrond, zijn loopbaan als bellettrist, zijn loopbaan in d journalistiek en als leraar, zijn betekenis als politieke figuur in de jaren dertig, zijn collaboratie tijdens WOII, zijn dagen in de gevangenis. In deze bijdragen proberen wij tot een genuanceerd beeld te komen van wat De Pillecyn in onze literatuur en in ons politiek en cultureel leven heeft betekend.