Auteur: Peter De Graef
Zowel het journalistieke werk als het politiek en cultureel engagement wordt belicht, ingedeeld in 5 periodes
Rijk verlucht met fotomateriaal, brieven en documenten
ISBN 97809081796 958

Over de literaire loopbaan van Filip De Pillecyn en over zijn politiek engagement in de Vlaamse beweging werd tot op vandaag al heel wat gepubliceerd.  Over de ‘andere’ De Pillecyn, de journalist, is dat veel minder het geval. Die lacune wordt nu gevuld met de publicatie Portretten en Polemieken. Het journalistieke werk van Filip De Pillecyn van de germanist Peter De Graef.

Net zomin als de schrijver is De Pillecyn als journalist in één hokje vast te pinnen. Zijn loopbaan als beroepsjournalist, bij de kranten De Standaard en De Tijd, was van 1919 tot 1925 vrij kort, maar over een langere periode van twee generaties heen was hij bij talloze kranten en tijdschriften columnist, cursiefjesschrijver, medewerker ‘culturele aangelegenheden’, redactiesecretaris, hoofdredacteur en drijvende kracht zonder meer.

De Pillecyn leefde en werkte in woelige tijden, waarin twee wereldoorlogen de diepste sporen hebben getrokken. Dat deden ze ook in zijn journalistieke werk, in zijn leven en persoonlijkheid. Als ‘bevoorrechte getuige’ van zowel de Groote Oorlog als WO II wilde hij zich niet beperken tot louter observeren en noteren vanaf de zijlijn van de geschiedenis, maar had hij evengoed de ambitie om de politieke en culturele agenda van zijn tijd mee te bepalen. Onder andere zijn leidende rol in de Frontbeweging, de publieke optredens in naam van de studentenbeweging en de oud-strijders, en zijn poging om onder Duitse bezetting een nieuwe ordening van het Vlaamse cultuurleven te scheppen, zijn daar een getuigenis van.

Het is precies deze tweedeling van verslaggever én medespeler, in combinatie met de vaardigheid van de schrijver, die van Filip De Pillecyn een bijzondere gids maakt van een boeiende en tegelijk tragische periode in de Vlaamse geschiedenis.

De studie, sereen en helder geschreven, gaat dieper in op zowel het journalistieke werk als het politiek en cultureel engagement van De Pillecyn. Ze biedt op die manier een indringend beeld van het complexe politieke en culturele leven tijdens en tussen de twee wereldoorlogen, en de moeilijke keuzes waarvoor velen kwamen te staan.

Bestellen

Inschrijven kan door storting van 20 € (of 24 € - inclusief port) op rekening BE57 7380 4195 3835 van het Filip De Pillecyncomité m.v.v. “FDP journalist”.