In het oeuvre van De Pillecyn zijn drie periodes te onderscheiden:

- Het proza uit de eerste periode sluit vanuit zijn belangstelling voor geschiedenis en figuren als monniken en kasteelheren aan bij de historische romantiek.
- Zijn tweede periode, in de jaren dertig, wordt gekenmerkt door een meer psychologisch proza, maar blijft schatplichtig aan een romantische invalshoek.
- De derde periode start met “Soldaat Johan” en geeft de weerslag weer van het sociaal en ideologisch denkkader van de schrijver.

Poëzie

 • “Onder den hiel” (1920 – samen met Jozef Simons)

(Heruitgegeven als bibliofiele uitgave in 2008 door het FDP-comité met illustraties van frontkunstenaar Karel Lauwers)

Toneel

 • “Margaretha Van Eyck” (1914 – gedramatiseerde legende)
 • “Dona Mirabella” (1952)

 

Biografieën

 • “Pastoor Denijs” (1927)
 • “Monseigneur Bermijn: de Paulus van Ortosland” (1929)
 • “Pater Constant de Deken” (1929)
 • “Renaat De Rudder” (1931)
 • “Joe English, leven en werken” (1932)

 

Essays

 • “Hugo Verriest” (1926)
 • “Stijn Streuvels en zijn werk” (1932)
 • “Het boek van Sint Niklaas” (1934)
 • “Stijn Streuvels” (1959 – verschenen in de reeks “Ontmoetingen”)

 

Novellen

 • “De rit” (1927 – oorlogsnovelle)
 • “Monsieur Hawarden” (1935)
 • “De aanwezigheid” (1937)
 • “Schaduwen” (1937)
 • “De boodschap” (1946)
 • “Rochus” (1951 – verschenen als bibliofiele editie n.a.v. de 60ste verjaardag van de schrijver)
 • “Het boek van de man Job” (1956)
 • “Elisabeth” (1961)

 

Romans

 • “Pieter Fardé, de roman van een minderbroeder” (1926)
 • “Blauwbaard” (1931 – met illustraties van Jan Fr. Cantré)
 • “Hans van Malmédy” (1935 – bekroond in 1936 met de Prijs voor Letterkunde van de Prov.Antwerpen)
 • “De soldaat Johan” (1939 – bekroond in 1942 met de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies)
 • “Jan Tervaert” (1947)
 • “Mensen achter de dijk” ( 1949)
 • “De veerman en de jonkvrouw” (1950)
 • “Vaandrig Antoon Serjacobs” (1951)
 • “Aanvaard het leven” (1956)

 

Gevangenisdagboek

 • “Face au mur” (1947-49 │publicatie in 1979)

 

Brochures en bijdragen

 • “Praktische wenken bij het schrijven van onze moedertaal” (1917 – leerboekje voor de Vlaamse soldaten aan het front)
 • “Het proces van den veiligheidsdienst” (1920  - pamflet)
 • “Amnestie” (1921 – uitgegeven na de interpellatie Huysmans op 18.01.1921)
 • “De dief” (1930)
 • “Gedecoreerd met de ster van Bethlehem” (1935)
 • “Heldenhulde in Vlaanderen” (1938)
 • “Het hart met zeven zwaarden” (1938)
 • “Aan Schelde en Durme, het soete land van Waas” (1939)
 • “Hoe de zwarten in den hemel kwamen” (1950 – hekelproza onder het pseudoniem Filip den Duvel)
 • “Twistgesprek tussen Demer en Schelde” (1956 – met Ernest Claes)
 • “Hugo Verriest” (1959)
 • “Kiespijn der ziel: onuitgegeven journalistiek” (1981)