Filip De Pillecyn Studies

Een overzicht van de inhoud van de verschillende studies die het comité jaarlijks publiceert.

 

FILIP DE PILLEYCN
STUDIES XIX (2023) 

INHOUD
– Etienne Van Neygen. Synthetische visies op Filip De Pillecyn in ons taalgebied
– Etienne Van Neygen. Filip De Pillecyn in de Duitse kritiek
– Emmanuel Waegemans. Filip De Pillecyn over de ‘literaire ruitenbrekerij’ van Paul van Ostaijen
– Jean-Pierre Rondas. Mensen achter de dijk : film of televisiereeks ?      
– Patrick Auwelaert. Arm Vlaanderen van Reimond Stijns / Isidoor Teirlinck en Mensen achter de dijk van FDP
– Emmanuel Waegemans. Een postuum eerbetoon
– Jan Verstraete. Monsieur Hawarden bis. Een kwestie van plagiaat?
– Emmanuel Waegemans. De terugkeer van de inciviek naar de maatschappij
– Bart Janssens. Filip De Pillecyn en de Schelde : een ernstig geval van nostalgie


STEMMEN
– Anton van Wilderode over Filip De Pillecyn
–Etienne Colman. Face au mur

KRONIEK 2022

 

FILIP DE PILLEYCN
STUDIES XVIII (2022) 

INHOUD
In memoriam Roger De Vos

STUDIES
– Johan De Coninck. Filip De Pillecyn als leraar te Mechelen
– Patrick Auwelaert. ‘Niet de dood schrikte haar af, maar het leven’.
De laatste dag van oktober van Christina Guirlande en Mensen achter de dijk van Filip De Pillecyn
– Etienne Van Neygen. Soldaat en antimilitarist ?
– Emmanuel Waegemans. Een ‘Hollandse’ stem over Filip De Pillecyn
– Joos Florquin interviewt Filip De Pillecyn (1959)
– Jan Verstraete. Het proces van Filip De Pillecyn tegen Fernand Demany
– Eric Defoort. Zestig jaar Mensen achter de dijk,
naar aanleiding van zestig jaar overlijden Filip De Pillecyn.

Kroniek

Personalia

 

FILIP DE PILLEYCN
STUDIES XVII (2021) 

. Jan Neckers. De culturele collaboratie in Mechelen
. Hugo Sledsens. De soldaat Johan. Het hobbelig parcours naar een TV- programma
. Herwig De Lannoy. Buiten de gevangenismuren. Het strafdossier van Filip De Pillecyn en de strafuitvoering door de Belgische Justitie (1944-1959)
. Bernard Verstraete. De falende God van Piet van Aken in de voetsporen van FDP
. Emmanuel Waegemans. Aanvaard het leven in de Vlaamse pers
. Patrick Auwelaert. Voor Outer en Heerd. De Boerenkrijg in JAN TERVAERT van Filip De Pillecyn

Vergeten
. Gedicht van Jozef De Belder (1912-1981), gepubliceerd in Verzamelde gedichten (1975) n.a.v. het overlijden van de schrijver.
. Brief FDP aan zijn broer en zuster met nieuwjaarsgroeten voor 1949

Bibliografie van en over Filip De Pillecyn

Kroniek

Ten gevolge van het coronavirus konden de voor 2020 geplande activiteiten niet doorgaan. Alle activiteiten werden verplaatst naar 2021 en 2022.

Personalia

 

 

FILIP DE PILLEYCN
STUDIES XVI (2020) 

- Herwig De Lannoy.  Filip De Pillecyn en Mechelen (1933-1944). Boegbeeld in de ‘stad der Nationale Kultuurdagen in Vlaanderen’
- Axel Rekkers. Filip De Pillecyn in de DDR  : het censuurdossier van Menschen hinter dem Deich als bronnenpublicatie
- Emmanuel Waegemans. Van links naar rechts. Filip De Pillecyn in De Vlaamse Linie (1949-1953) (II)
- Patrick Auwelaert. ‘Gelukkig hij die aan de groene zomen van een rivier zijn jonge jaren slijt’. Over De Schelde : een literaire biografie van Stefan van den Bossche, getoetst aan het leven en werk van Filip De Pillecyn
- Norbert De Schrijver (1904-1977)
- Jean-Pierre Rondas. Filip De Pillecyns recensenten lopen tegen zijn muur aan. Over de negatieve kritiek die de uitgave van Face au mur heeft geoogst

Kroniek

Personalia

 

FILIP DE PILLECYN 
STUDIES XV (2019)

70 JAAR MENSEN ACHTER DE DIJK (1949-2019) 
- Jean-Pierre Rondas. De roman van Arm Vlaanderen. Een interpretatie van Filip De Pillecyns Mensen achter de dijk, kandidaat voor een nieuwe canon
- Patrick Auwelaert. ‘Meester, wij zouden willen leren lezen en schrijven’. De sociale ontvoogdingsstrijd van de arbeidersstand in Mensen achter de dijk
- Emmanuel Waegemans. Onbekende persstemmen over Mensen achter de dijk

ANDERE 
- Simon Lambrechts. ‘Thans zijn en blijven wij, Nederlanders, een voorpost der Germaansche Kultuur’
- Culturele collaboratie in Filip De Pillecyns bloemlezing Das zwiefache Leben. Flämische Novellen der Gegenwart (1943)
- Emmanuel Waegemans. Van links naar rechts. Filip De Pillecyn in De Vlaamse Linie (1949-1953) (I)

Extra muros
- Presentatie Franse vertaling van Blauwbaard
- Hilaire Liebaut. De broer van de schrijver
- Dirk Rochtus. Bij de presentatie van Tegen de muur

Kroniek

Personalia

 

FILIP DE PILLECYN 
STUDIES XIV (2018)

Studies
- Manu Waegemans. "Mensen achter de dijk" gecensureerd
- Jan Verstraete. Misdaad en straf tijdens en na de oorlog. Hoe waarheidsgetrouw was het verweer van Filip De Pillecyn voor de krijgsraad ?
- Etienne Van Neygen. Het intiemste verhaal van Filip De Pillecyn
- Luc Vandeweyer. Filip De Pillecyn. De lange weg naar de vrijlating
- Ludo Simons. Twee vrienden : Filip De Pillecyn en Jozef Simons
- Patrick Auwelaert. Geïllustreerde en bibliofiele boekuitgaven van Filip De Pillecyn (5) : Karel Lauwers en Onder den hiel

Vergeten
- Gedichten over de Eerste Wereldoorlog

Extra muros
- Manu Waegemans. Toespraak bij graf op de jaarlijkse Filip De Pillecyn dag 28 augustus 2016

Ongepubliceerd
- Dorian Cumps. Franse vertaling van De Rit
- Gedicht van Johan Daisne bij het overlijden van FDP

Kroniek 2017

Personalia

 

FILIP DE PILLECYN 
STUDIES XIII (2017)

Studies
- Etienne Van Neygen. De Pillecyn bereidt een herdruk van Blauwbaard voor 
- Frans-Jos Verdoodt. Geen bedevaart naar Filip De Pillecyn
- Piet De Baere. Leven en Werken van Joe English door Filip De Pillecyn
- Patrick Auwelaert. Geïllustreerde en bibliofiele boekuitgaven van Filip De Pillecyn (4) :
- Lieve Janssen en Rochus
- Etienne Van Neygen.  Radicaler dan radicaal : Filip De Pillecyn op het VOS-congres van 1931

Extra muros
- Jan Verstraete. Het proces van Filip De Pillecyn herbekeken
- Emmanuel Waegemans. Voorwoord bij de bibliofiele editie van Rochus (2017)
- Paul Servaes. Filip De Pillecyns aandeel in De geschreven oorlog
- Gedichten over Rochus

Vergeten
- Filip De Pillecyn over Prosper De Troyer
- Filip De Pillecyn op het eerste VOS-congres (1931)

Kroniek 2016 - Personalia


FILIP DE PILLECYN
STUDIES XII (2016)

Studies
- Patrick Auwelaert.  Geïllustreerde en bibliofiele boekuitgaven van Filip De Pillecyn (3) : Riet Verhelst en Blauwbaard
- Jurgen De Pillecyn.  Karel De Stoute, luisterspel door Filip De Pillecyn en  Arthur Meulemans (1940)
- Jan Verstraete. Filip De Pillecyn voor de krijgsraad
- Etienne Van Neygen. De Pallieter-koppen : spiegels van een volledige persoonlijkheid

Extra muros
- Dirk Rochtus. Bij de presentatie van de FDP Studies XI, Beveren, 8 november 2015 
- Jaarlijkse Filip De Pillecyndag op Campo Santo augustus 2016: link

Nieuw
- De aanwezigheid, in het Frans

Recensie
- Paul Servaes. Filip De Pillecyn in nieuwe bloemlezing

Kroniek 2015 - Personalia

Uitverkocht - download als pdf


FILIP DE PILLECYN
STUDIES XI (2015)

Studies
- Julien Vermeulen.  Jef De Pillecyn in Afrika : van militair journaal tot literaire novelle
- Etienne Van Neygen. Filip De Pillecyn in Pallieter : uiterst links
- Patrick Auwelaert. Geïllustreerde en bibliofiele boekuitgaven van Filip De Pillecyn (2): Guido Mariman en De veerman en de jonkvrouw
- Frans-Jos Verdoodt. Hoe God en de oude wereld verdwenen uit de dorpen. Filip De Pillecyn, Geert Mak en hun dorpsgeschiedenis
- Jean-Pierre Rondas. Mijn Baratzeartea of : De merkwaardige verharding van het wetenschappelijke oordeel over de Vlaams-nationalist Filip De Pillecyn, gemeten aan diens congeniale vriendschap met l’honnête homme Johan Daisne

Vergeten
Filip De Pillecyn : portretten van tijdgenoten in Pallieter

Extra muros
- Rik Van Cauwelaert. De journalist FDP
- Peter De Graef. Toespraak in Hamme op 14 november 2014
- Rik Van Daele. Wandelen in het land van Filip De Pillecyn
- Rik Van Daele. Filip De Pillecyn, ‘prins der Vlaamse letteren’. Een groot literair project in de bibliotheek van Sint-Niklaas

Kroniek 2014 - Personalia

Uitverkocht - download als pdf


FILIP DE PILLECYN
STUDIES X (2014)

- Jos Van Thienen. Een vrouw uit één stuk. De representatie van vrouwelijkheid en mannelijkheid in Monsieur Hawarden
- Dorian Cumps. De vertaler vertaald. Over drie Franse vertalingen van werk van Filip De Pillecyn
- Patrick Auwelaert : Geïllustreerde en bibliofiele boekuitgaven van Filip De Pillecyn (1) : Luc Verbist en Mensen achter de dijk
- Etienne Van Neygen. De student Filip De Pillecyn  : Leuven 1910-1914
- Paul Servaes. Triptiek voor Jan Hammenecker 
- Emmanuel Waegemans.  Filip De Pillecyn en Rusland

Vergeten
- [Maarten Thijs]. In memoriam FDP in De Rode Vaan 17 augustus 1962

Jubileum
- 10 jaar werking FDP Comité


FILIP DE PILLECYN
STUDIES IX (2013)

Studies
- Hugo De Looze. De stoombootreis naar het overstroomde gebied van zondag 18 maart 1906
- Stijn Vanclooster. ‘Een eer voor onze taal’. Filip De Pillecyn recenseert en bloemleest Maurice Gilliams
- Bart Janssen. Mensen op de stroom. Filip De Pillecyn en de Schelde
- Patrick Auwelaert. ‘Film is drama en drama houdt niet van raadsels’. Over de verfilming van Monsieur Hawarden door Harry Kümel
- Etienne Van Neygen. ‘Een wet die zou passen in regimes van politieke dictatuur’ Filip De Pillecyn en artikel 123 sexies

Ongepubliceerd
- Emmanuel Waegemans. Filip De Pillecyns gevangenisdossier (II)

Vergeten
- Jurgen De Pillecyn. Filip De Pillecyn over de Hamse Harmonie ‘Kunst na Arbeid’
- Filip De Pillecyn. Van fanfare tot harmonie

Extra Muros
Presentatie van de Franse vertaling van Mensen achter de dijk
- Emmanuel Waegemans       
- Roger De Vos
- Christina Guirlande
Gelegenheidstoespraak op de Nieuwjaarsreceptie op 27 januari 2013 door Frans-Jos Verdoodt

Sprokkelingen
- Etienne Colman. Filip De Pillecyn cyclus
- Etienne Van Neygen. Afscheid van Richard Baeyens

Kroniek 2012 - Personalia


FILIP DE PILLECYN
STUDIES VIII (2012)

Studies
- Jurgen De Pillecyn. Een vergeten hoorspel van Filip De Pillecyn  
- Etienne Van Neygen ‘Ik wou Filip naar Hamme terugbrengen’
- Interview met Luk Buyle
- idem. Filip De Pillecyn kalender
- Luc van den Briele: Exlibris van en over Filip De Pillecyn
- Willem Bossier 'Dat was niet verloren.' Een niet eerder gepubliceerd verhaal van Filip De Pillecyn

Ongepubliceerd werk
- Filip De Pillecyn 'Karel de Stoute'
- Filip De Pillecyn 'Dat was niet verloren.'

Sprokkelingen
- Patrick Auwelaert. Monsieur Hawarden

Extra Muros
- Christina Guirlande. De liefde van twee romanschrijvers voor hun rivier

Kroniek 2011 - Personalia

 


FILIP DE PILLECYN
STUDIES VII (2011)

Studies
- Luc Van den Briele. Het toneelwerk van Filip De Pillecyn                                   …
- Etienne Van Neygen. There is more Horatio. Onderbelichte aspecten van De soldaat Johan
- Staf De Wilde. De soldaat Johan - een verborgen ideoloog of gewoon een dromer ?     

Ongepubliceerd & vergeten                                                              …
- Filip De Pillecyn. De gilde viert                                                                             …

Extra muros
- Frans-Jos Verdoodt. Filip De Pillecyn en de Duvel. Schets van een vriendschap

Denkend aan Filip De Pillecyn
- Lisette Waterschoot. Worm


FILIP DE PILLECYN
STUDIES VI (2010)

Studies
- Matthijs de Ridder.  Waar de dood zoo schoon haar festijnen bood. De duistere wraak van het onrecht in Filip De Pillecyns Eerste Wereldoorlogproza
- Jurgen De Pillecyn. Het geval Remi De Man en de Vlaamse solidariteit in de jaren twintig
- Hubert Van Uffelen. ‘Een soldaat trekt door Europa’: over de receptie van Filip de Pillecyns De soldaat Johan in het Duitse taalgebied
- Lode Wils. Filip De Pillecyn en Frans Van Cauwelaert 1914-1922. Van het dagblad De Standaard naar de Frontbeweging en terug
- Luc Van den Briele. Filip De Pillecyns variatie van het Blauwbaardthema
- Heili Verstraete en Stefaan Evenepoel.  Zoals de beklijvende rust van de Vlaamse schilderkunst. Over de Russische vertaling van Mensen achter de dijk
- Kris Humbeeck. Filip De Pillecyn : van eergisteren, maar daarom niet minder boeiend

Ongepubliceerd of vergeten werk
- Remi De Man
- Ballade voor Bert Peleman

Sprokkelingen
- Staf De Wilde. Filip De Pillecyn monument
- Norbert De Beule. De schrijver van Mensen achter den dijk
- Marc Hauman. Mensen achter de dijk  & Water en slijk Octavie

Kroniek 2009 - Personalia


FILIP DE PILLECYN
STUDIES V (2009)

Inhoud
Ten geleide

Studies
- Gaston Durnez. Denkend aan Filip De Pillecyn
- Hugo De Looze. Overstroming en ramptoerisme in Mensen achter de dijk
- Kris Humbeeck. Manhaftigheid, arbeid en gemeenschap in de romans Houtekiet en De soldaat Johan
- Elke Brems. Een geval van culturele castratie ?     
- Paul de Man vertaalt De soldaat Johan van Filip De Pillecyn.
- Christine Hermann. Literatuur als wapen of : is de vertaling een ander verhaal ? 
- Over de vertaling van De soldaat Johan in Nazi-Duitsland                     
- Romain Vandlandschoot. Diptiek Walschap – De Pillecyn 1929 – 1931 
- Marcel De Smedt.  Filip De Pillecyn over Stijn Streuvels
- Bart Janssens. Een vermeend geval van plagiaat : Filip De Pillecyn en Arthur De Bruyne

Ongepubliceerd
Etienne Van Neygen. “Neen,Vlaanderen is geen gelovig land meer. Het is failliet”. Een ongepubliceerd artikel over kerk en repressie
Filip De Pillecyn. Voor de rubriek “Ongeloof en Geloofsafval” in “De Vlaamse Linie”

Extra muros
Dirk De Geest. Filip De Pillecyns frontpoëzie
Herman Van Goethem. Filip De Pillecyn Studies : een terugblik
Staf De Wilde. Van een andere kant

Bibliografie
Roger Tavernier. Eindverhandelingen over Filip De Pillecyn aan Belgische universiteiten en hogescholen

Kroniek 2008 - Personalia

Uitverkocht - download als pdf


FILIP DE PILLECYN
STUDIES IV   (2008) 

Studies
- Rita Ghesquiere. Het vergeten Sinterklaasboek van Filip De Pillecyn
- Frans-Jos Verdoodt. De bronnen van de novelle Monsieur Hawarden
- Pol Hoste. Filip De Pillecyn Dagboek          
- Stijn Vanclooster. ‘Een wijze schoonheid, die steeds een beetje weemoedig blijft’.

Het onthaal van Mensen achter de dijk
- Jurgen De Pillecyn. Marcel Jouhandeau en Filip De Pillecyn in Weimar 
- Kris Humbeeck. Filip De Pillecyns repressieroman Aanvaard het leven  
- Etienne Van Neygen. Een geëngageerde terugblik op het frontleven

Ongepubliceerd & vergeten werk
- De dief, een kerstverhaal ‘na Dickens te hebben gelezen’
- Herinneringen aan het frontleven 
- A. Micha. Herinneringen aan Monsieur Hawarden

In memoriam
Dochter Godelieve De Pillecyn vertelt

Extra Muros
- Presentatie in het ADVN
- FDP avond in het Vlaams-Nederlands Huis «deBuren»

Kroniek 2007


FILIP  DE  PILLECYN
STUDIES III ( 2007 )                                              

Inhoud

Studies
- Etienne Van Neygen. In het kielzog en het voetspoor van Afrika-reiziger Pieter Fardé
- Stefan Vandenbossche. Filip De Pillecyn in Malmedy en omstreken (1926-1933). Aspecten van een bio-geografische en literaire ruimte
- Dirk De Geest. ‘Ik wil een vrije boer zijn’. De Soldaat Johan herlezen
- Frank Seberechts. ‘Geheel het schoolstelsel in den dienst van de volksgemeenschap’. Filip De Pillecyn als directeur van het Middelbaar Onderwijs (1941-1944)
- Romain Vanlandschoot.  De lange weg naar Westland. Peilen naar de betekenis van Filip De Pillecyns korte redacteurschap 1942
- Manu Waegemans. ‘Een geweldige, ja kolossale vrees voor het bolsjewisme’. Filip De Pillecyn naar het dodenwoud van Katyn (1943)
- Stijn Van Clooster. ‘Alsof uit deze verheerlijking van het leven een diepe melancholie opstijgt’.  Het onthaal van De veerman en de jonkvrouw
- Jurgen De Pillecyn. Filip De Pillecyn en Antwerpen
- Wim Van der Elst. H. J. Elias en Filip De Pillecyn

Ongepubliceerd & vergeten werk :
- Bart Janssens. ‘Toeristische’ stukken van Filip De Pillecyn : uitnodiging tot eenzaamheid

Extra muros
- Irina Michajlova over Mensen achter de dijk in Rusland
- Ludo Stynen. Studies als dijken

Kroniek 2006 - Personalia


FILIP DE PILLECYN
STUDIES II ( 2006 )                                       

Inhoud 
Ten geleide 

Studies
- Bruno De Wever. Schuld en boete in oorlog en vrede. Filip De Pillecyn herbekeken
- Herbert Van Uffelen. Het werk van Filip De Pillecyn in het Duitse taalgebied
- Stijn Vanclooster. Filip De Pillecyn en Felix Timmermans
- Wim Van der Elst. Filip De Pillecyn met de ‘DEVLAG’ naar Duitsland

Onuitgegeven & vergeten werk
- Bart Janssens. Gedecoreerd met de Ster van Betlehem : nog een oorlogsverhaal van De Pillecyn
- Gedecoreerd met de Ster van Betlehem
- Etienne Van Neygen & Emmanuel Waegemans. Twee kampgedichten
- Reisbiljet
- Etienne Van Neygen. De Pillecyn als recensent in De Standaard
- Filip De Pillecyn als recensent van De Standaard. Een bloemlezing

Extra muros
- Svetlana Knjazkova. Een Russische stem over Filip De Pillecyn
- Filip De Pillecyn. ‘Monsieur Henri’ (Mensen achter de dijk in het Frans)

Kroniek 2005


FILIP DE PILLECYN,
STUDIES  I   ( 2005 )                                          

Inhoud
Ten geleide  

Studies
- Dirk De Geest. Filip De Pillecyn : toch (niet) van gisteren ?
- Frans-Jos Verdoodt. De complexe persoonlijkheid van FDP : universeel kunstenaar, geëngageerde en radicale flamingant
- Marcel Janssens. Mensen achter de dijk  herdacht              
- Harold Van De Perre. Filip De Pillecyn terug thuis te Hamme    
- Sandra De Clercq. Ruimte en tijd in Mensen achter de dijk    
- Etienne Van Neygen. FDP : soldaat en antimilitarist ?                

Onuitgegeven & vergeten werk
- De handschoen                                                                   
- De hond                                                                              
- We hebben geen oorlogsliteratuur                                      
- FDP over eigen werk                                                          

Uit het gevangenisdossier van FDP (I)                            

Extra muros
- Mensen achter de dijk in Rusland                                       

Kroniek
- verslag van het FDP jaar 2004
- de pers over het FDP jaar 2004