Het jaar werd ingezet met een Nieuwjaarsreceptie in B & B La Corderie in de Hoogstraat te Hamme. Bij deze gelegenheid presenteerden we de heruitgave van Filip De Pillecyns oorlogsverhaal De rit (1927), in een mooie editie met tekeningen van Patrik Rogiers. De voorzitter lichtte de betekenis toe van De Pillecyns bijdrage aan de oorlogsliteratuur en er werden enkele fragmenten uit het verhaal voorgelezen. De opkomst was groot en de gasten genoten van de receptie in het schitterende pand van La Corderie.

De jaarlijkse Filip De Pillecyn dag vierden we op de verjaardag van de schrijver, op 25 maart, dit keer in de nieuwe Academie van Hamme. Gastspreker was Luc De Schoeisitter, sinds kort bestuurslid, die een causerie bracht over Blauwbaard, dat hij o.a. vergeleek met het oorspronkelijke verhaal van Charles Perrault (La Barbe bleue). Hij sloot zijn betoog af met een vergelijking van de Franse vertaling van Roger De Vos met het origineel. Hij wees op de eigenzinnige stijl van De Pillecyn en de moeilijke, maar doordachte keuzes die de vertaler heeft gemaakt om deze novelle voor een Franstalig publiek genietbaar te maken.