Het jaar werd ingezet met een Nieuwjaarsreceptie in B & B La Corderie in de Hoogstraat te Hamme. Bij deze gelegenheid presenteerden we de heruitgave van Filip De Pillecyns oorlogsverhaal De rit (1927), in een mooie editie met tekeningen van Patrik Rogiers. De voorzitter lichtte de betekenis toe van De Pillecyns bijdrage aan de oorlogsliteratuur en er werden enkele fragmenten uit het verhaal voorgelezen. De opkomst was groot en de gasten genoten van de receptie in het schitterende pand van La Corderie.

De jaarlijkse Filip De Pillecyn dag vierden we op de verjaardag van de schrijver, op 25 maart, dit keer in de nieuwe Academie van Hamme. Gastspreker was Luc De Schoeisitter, sinds kort bestuurslid, die een causerie bracht over Blauwbaard, dat hij o.a. vergeleek met het oorspronkelijke verhaal van Charles Perrault (La Barbe bleue). Hij sloot zijn betoog af met een vergelijking van de Franse vertaling van Roger De Vos met het origineel. Hij wees op de eigenzinnige stijl van De Pillecyn en de moeilijke, maar doordachte keuzes die de vertaler heeft gemaakt om deze novelle voor een Franstalig publiek genietbaar te maken.

 

 

Op zaterdag 23 september belegde het Comité een rondvaart op Durme en Schelde, in de voetsporen van de legendarische boottochten van uitgeverij De Clauwaert in de jaren vijftig. De gids gaf interessante en vakkundige uitleg bij het landschap dat we te zien kregen en dat zo prominent aanwezig is in het literaire werk van Filip De Pillecyn. De opkomst was groot, het weer was heerlijk, iedereen genoot van de natuur, het landschap, de link met De Pillecyn. De namiddag werd afgerond met paling in het groen in restaurant Scheldeoord.

Op 27 oktober nam het FDP Comité deel aan de ontmoetingsdag van literaire genootschappen van Vlaanderen en Nederland, georganiseerd in het Letterenhuis in Antwerpen. De genootschappen hadden er de mogelijkheid zichzelf voor te stellen en van gedachten te wisselen met andere verenigingen die het werk van een bepaalde auteur behartigen. Er waren interessante toespraken, rondleidingen door het archief van de Vlaamse literatuur en werkgroepen rond thema’s als de toekomst van literaire verenigingen, hoe we jonge mensen kunnen aantrekken, hoe we onze schrijver onder de aandacht kunnen brengen, enz. De opkomst was groot en we gingen naar huis met heel wat nieuwe ideeën. Manu Waegemans, Freddy Huylenbroeck en Patrick Auwelaert woonden de studiedag bij namens het FDP Comité.

Op zondag 10 december vond de laatste activiteit van het jaar plaats – de jaarlijkse voorstelling van de FDP Studies (XIX). Gastspreker was Chris Ceustermans, biograaf van Jean-Marie Berckmans en Emmanuel de Bom, die een boeiend verhaal bracht over de vriendschap tussen FDP en Leo de Nayer, die samen aan het front zaten tijdens WO I en in de Frontbeweging actief waren. De vriend van FDP stierf enkele weken voor de wapenstilstand in november 1918, wat een harde klap was voor Filip. De spreker wees op het belang van deze vriendschap en de idealen die de twee jonge mensen
koesterden – iets doen voor Vlaanderen, een offer brengen. Deze gedachte ziet hij als de rode draad in het leven en het werk van Filip De Pillecyn. De voorzitter maakte de balans van 2023 op en kondigde aan wat er in 2024, het jubileumjaar, allemaal op het getouw staat. Patrick Auwelaert stelde het n.a.v. dit jubileum door Manu Waegemans samengestelde boek Filip De Pillecyn geïllustreerd voor, een selectie van de mooiste omslagen en illustraties in boeken van De Pillecyn.