Bloemlezing in woord en beeld die de context van de roman weergeeft: de leefwereld van de auteur in Hamme en omgeving op het einde van de 19 de eeuw.
ISBN 978 90 80985 063

De voorzitter van het Filip De Pillecyncomité, Emmanuel Waegemans, brengt een rijkelijk geïllustreerd boek uit dat de leefwereld van Filip De Pillecyn in Hamme en omgeving reconstrueert zoals die in zijn meesterwerk Mensen achter de dijk geëvoceerd wordt.

Aan de hand van oude prentbriefkaarten, schilderijen van klassiekers (Isidore Meyers, Achiel Van Sassenbrouck, Al-bert Servaes, James Ensor e.a.), tekeningen (Frans Masereel, Romain Malfliet e.a.) en kunstfoto’s wordt het Hamme van einde 19e – begin 20e eeuw opgeroepen, de wereld zoals de jonge De Pillecyn die kende en die in zijn roman een pro-minente rol speelt.

Alles wordt geïllustreerd met citaten uit Mensen achter de dijk.Het fotoboek wordt voorafgegaan door een korte terugblik op de ontvangst van de roman en de wijze waarop er in literatuurgeschiedenissen tegenaan gekeken wordt. Als historische achtergrond brengt het boek een hoofdstuk uit de reportage Door arm Vlaanderen van August de Winne, waarin de armoe-de en de ellende van Vlaanderen begin 20e eeuw wordt getekend. In het hoofdstuk over ‘de verborgen geschiedenis van Mensen achter de dijk’ wordt verteld hoe het boek in Hamme zelf onthaald werd en hoe met name de toenmalige notabelen weinig opgezet waren met het boek. Er is ook een hoofdstuk over de katholieke censuur op de roman.

Het boek wil een hommage brengen aan Filip De Pillecyn en aan zijn geboortedorp Hamme.

Prachtig fotoboek, 150 pagina’s, 84 illustraties (47 kleur, 37 zwart-wit), Linnen kaft met opdruk, garengenaaide hardcover, 115 gr papier, Verkoopprijs : € 43, leden : € 38