Herdruk van een van de meest tot de verbeelding sprekende werken van de schrijver uit 1950
Gedrukt op 70 genummerde exemplaren
Kopergravure en illustraties van Guido Mariman
ISBN 978 90 81796 941

Over het werk van Filip De Pillecyn zijn de meningen verdeeld : de enen vinden Mensen achter de dijk zijn meesterwerk, anderen zien De soldaat Johan als zijn beste werk. Weer anderen kiezen voor Rochus, voor Blauwbaard of voor zijn idyllische roman De veerman en de jonkvrouw.

Laatstgenoemd poëtisch verhaal over de liefde van een jonkvrouw en een boeren-meisje voor een veerman is geschreven in de gevangenis, toen de auteur de zwartste dagen uit zijn carrière beleefde. In de isolatie van zijn cel werd hij gedreven door het heimwee van het voorbije, zoals dat ook in de roman over zijn geboortedorp Hamme, Mensen achter de dijk, sterk tot uiting komt. Heimwee vormt dan ook de hoeksteen van De Pillecyns literaire oeuvre.

Deze diepe melancholie heeft De Pillecyn hier geprojecteerd in de jonkvrouw die, na een jarenlang verblijf in de hoofdstad, voor goed terugkeert naar haar geboortegrond waarmee ze zo nauw verbonden is. En in de talrijke natuurbeschrijvingen her-kennen we het gebied tussen Durme en Schelde, het land dat Anton van Wilderode het kernland van De Pillecyn heeft genoemd.

Filip De Pillecyn heeft in De veerman en de jonkvrouw onge-twijfeld een stuk van zijn ziel beschreven. Indertijd bestempelden talrijke critici deze roman als een verheerlijking van de natuurkrachten en van de zinnelijkheid. Zo sprak onder meer Hubert Van Herreweghen over een boek vol sensuele atmosfeer, vol verleidingen, vol genietingen en lofredenen op al wat de aarde aan de zinnen biedt, genoten met wijsheid en kennis. Deze roman is dan ook een van de meest bekende, populaire en tot de verbeelding sprekende werken van De Prins der Nederlandse letteren.

Het Filip De Pillecyncomité Hamme, begin 2003 opgericht met als doel het werk van de Hamse schrijver te belichten, heeft reeds enkele heruitgaven op zijn actief.

Na Mensen achter de dijk (Davidsfonds/ Literair, 2004), Onder den hiel (eigen beheer, 2008) en Blauwbaard (eigen beheer, 2010), staat nu De veerman en de jonkvrouw als bibliofiele uitgave in eigen beheer op de rol.

Speciaal voor deze editie heeft de gerenommeerde graficus Guido Mariman (°1948) een passende burijngravure in meerkleurendruk ontworpen die de geest van het boek perfect weergeeft.

Het boek – een waar collector’s item – wordt uitgegeven in een beperkte oplage van 100 stuks, getekend en genummerd. Presentatie 26 januari 2014.