Het Filip De Pillecyn Comité werkt samen en krijgt ondersteuning van:

  • Cultuurraad Hamme
  • Dienst Toerisme Hamme
  • Provincie Oost-Vlaanderen, dienst kunst & Cultuurspreiding
  • V.O.S. 
  • A.D.V.N. Antwerpen
  • Bibliotheca Wasiana Sint-Niklaas
  • Vlaams Fonds voor de Letteren
  • Heemkring Osschaert vzw (archiefwerking)
  • KaNTL – koninklijke academie Nederlandse taal en letteren