Begin 2003 werd in Hamme het Filip De Pillecyncomité opgericht met als doel het leven en het werk van schrijver Filip De Pillecyn (weer) in de kijker te plaatsen. Dit gebeurde door tal van manifestaties die in de loop van het jaar 2004 werden georganiseerd.
Het Filip De Pillecyncomité wil niet alleen het werk van de Hamse schrijver herbelichten, het wil ook de gemeente Hamme als toeristisch en cultureel centrum in de provincie Oost-Vlaanderen promoten. De literaire werken van De Pillecyn kunnen daar zeker toe bijdragen.   

Het FDP-comité heeft zijn werking niet beperkt tot het jaar 2004. Ook na de grote viering werden tal van initiatieven genomen om het werk van De Pillecyn in binnen- en buitenland meer bekend te maken.

Het Comité doet een oproep aan allen die de schrijver gekend hebben en onuitgegeven werk, brieven, foto's e.d. hebben, dit materiaal ter beschikking te stellen van ons tijdschrift om het aldus toegankelijk te maken voor een breed publiek.