UITGAVEN
van het Filip De Pillecyncomité

Peter De Graef
Portretten en Polemieken
Het journalistieke werk van Filip De Pillecyn

Hamme, Filip De Pillecyncomité, 2014boek_cover
240 pag., 30 illustraties, waaronder onuitgegeven fotomateriaal

Over de literaire loopbaan van Filip De Pillecyn en over zijn politiek engagement in de Vlaamse beweging werd tot op vandaag al heel wat gepubliceerd.  Over de ‘andere’ De Pillecyn, de journalist, is dat veel minder het geval. Die lacune wordt nu gevuld met de publicatie Portretten en Polemieken. Het journalistieke werk van Filip De Pillecyn van de germanist Peter De Graef.

Net zomin als de schrijver is De Pillecyn als journalist in één hokje vast te pinnen. Zijn loopbaan als beroepsjournalist, bij de kranten De Standaard en De Tijd, was van 1919 tot 1925 vrij kort, maar over een langere periode van twee generaties heen was hij bij talloze kranten en tijdschriften columnist, cursiefjesschrijver, medewerker ‘culturele aangelegenheden’, redactiesecretaris, hoofdredacteur en drijvende kracht zonder meer. 

De Pillecyn leefde en werkte in woelige tijden, waarin twee wereldoorlogen de diepste sporen hebben getrokken. Dat deden ze ook in zijn journalistieke werk, in zijn leven en persoonlijkheid. Als ‘bevoorrechte getuige’ van zowel de Groote Oorlog als WO II wilde hij zich niet beperken tot louter observeren en noteren vanaf de zijlijn van de geschiedenis, maar had hij evengoed de ambitie om de politieke en culturele agenda van zijn tijd mee te bepalen. Onder andere zijn leidende rol in de Frontbeweging, de publieke optredens in naam van de studentenbeweging en de oud-strijders, en zijn poging om onder Duitse bezetting een nieuwe ordening van het Vlaamse cultuurleven te scheppen, zijn daar een getuigenis van.

Het is precies deze tweedeling van verslaggever én medespeler, in combinatie met de vaardigheid van de schrijver, die van Filip De Pillecyn een bijzondere gids maakt van een boeiende en tegelijk tragische periode in de Vlaamse geschiedenis. 

De studie, sereen en helder geschreven, gaat dieper in op zowel het journalistieke werk als het politiek en cultureel engagement van De Pillecyn. Ze biedt op die manier een indringend beeld van het complexe politieke en culturele leven tijdens en tussen de twee wereldoorlogen, en de moeilijke keuzes waarvoor velen kwamen te staan.

Bestellen
Inschrijven kan door storting van 20 € (of 24 € - inclusief port) op rekening BE30 7460 0763 9911 van het Filip De Pillecyncomité m.v.v. “FDP journalist”.

'De veerman en de jonkvrouw' van Filip De Pillecyn

Over het werk van Filip De Pillecyn zijn de meningen verdeeld : de enen vinden Mensen achter de dijk zijn meesterwerk, anderen zien De soldaat Johan als zijn beste werk. Weer anderen kiezen voor Rochus, voor Blauwbaard of voor zijn idyllische roman De veerman en de jonkvrouw.
Laatstgenoemd poëtisch verhaal over de liefde van een jonkvrouw en een boeren-meisje voor een veerman is geschreven in de gevangenis, toen de auteur de zwartste dagen uit zijn carrière beleefde. In de isolatie van zijn cel werd hij gedreven door het heimwee van het voorbije, zoals dat ook in de roman over zijn geboortedorp Hamme, Mensen achter de dijk, sterk tot uiting komt. Heimwee vormt dan ook de hoeksteen van De Pillecyns literaire oeuvre.

Deze diepe melancholie heeft De Pillecyn hier geprojecteerd in de jonkvrouw die, na een jarenlang verblijf in de hoofdstad, voor goed terugkeert naar haar geboortegrond waarmee ze zo nauw verbonden is. En in de talrijke natuurbeschrijvingen her-kennen we het gebied tussen Durme en Schelde, het land dat Anton van Wilderode het kernland van De Pillecyn heeft genoemd.
Filip De Pillecyn heeft in De veerman en de jonkvrouw onge-twijfeld een stuk van zijn ziel beschreven. Indertijd bestempelden talrijke critici deze roman als een verheerlijking van de natuurkrachten en van de zinnelijkheid. Zo sprak onder meer Hubert Van Herreweghen over een boek vol sensuele atmosfeer, vol verleidingen, vol genietingen en lofredenen op al wat de aarde aan de zinnen biedt, genoten met wijsheid en kennis. Deze roman is dan ook een van de meest bekende, populaire en tot de verbeelding sprekende werken van De Prins der Nederlandse letteren.

Het Filip De Pillecyncomité Hamme, begin 2003 opgericht met als doel het werk van de Hamse schrijver te belichten, heeft reeds enkele heruitgaven op zijn actief.
Na Mensen achter de dijk (Davidsfonds/ Literair, 2004), Onder den hiel (eigen beheer, 2008) en Blauwbaard (eigen beheer, 2010), staat nu De veerman en de jonkvrouw als bibliofiele uitgave in eigen beheer op de rol.
Speciaal voor deze editie heeft de gerenommeerde graficus Guido Mariman (°1948) een passende burijngravure in meerkleurendruk ontworpen die de geest van het boek perfect weergeeft.

Het boek – een waar collector’s item – wordt uitgegeven in een beperkte oplage van 100 stuks, getekend en genummerd. Presentatie 26 januari 2014.
De voorintekenprijs is vastgesteld op € 80 (leden) of € 90 (niet-leden).
Na de verschijningsdatum bedraagt de verkoopprijs € 100.

Een gouden raad: beslis direct en schrijf in op deze luxueuze uitgave.
telefoon: 0475 42 24 88
e-mail: vertrataal€telenet.be
adres: Koning Albertplein 14 – 9220 Hamme
rekening: BE30 7460 0763 9911

Franse vertaling van 'Mensen achter de dijk'
nu eindelijk uit !

In 1958 verscheen deze klassieker van onze literatuur in Duitse vertaling, in 2004 kwam het boek uit in het Russisch. Maar voor onze Franstalige landgenoten was het boek ontoegankelijk.
In Septentrion, de Franstalige tegenhanger van Ons Erfdeel, schreef de neerlandicus Dorian Cumps, hoofddocent Nederlands aan de Sorbonne, een lovende bespreking van de uitgave:

“La parution en français d’un classique de laMonsieur Henri
littérature de langue néerlandaise appartenant à
un passé littéraire déjà éloigné est un événement
suffisamment rare pour qu’il mérite d’être mis
en valeur”.

Over de vertaling zelf was hij duidelijk:

"La publication de cette excellente version française,
fruit du minutieux travail de Roger De Vos”.

De vertaling:

Monsieur Henri
Uitgave van het Filip De Pillecyncomité
ISBN 9789081796903
212 p.

is nu te verkrijgen bij:

Filip De Pillecyncomité
p/a Ballaarstraat 106
2018 Antwerpen
(03) 237 80 10
emmanuel.waegemans@telenet.be

door overschrijving van 20 + 5 (port) = 25 € op rekening
IBAN: BE30 7460 0763 9911
BIC: KREDBEBB
van het Filip De Pillecyncomité

Het ideale geschenk voor uw Franstalige kennis, vriend, collega!

Bundel 'Ongehoorde woorden'

Deze bundel werd gerealiseerd in opdracht van het Filip De Pillecyncomité en voorgesteld op 31 augustus 2012 in de expositieruimte van The Watered Bamboo Art Gallery te Hamme.

Op 25 maart 2011, de 120ste geboortedag van Filip De Pillecyn, werd de eerste fase van dit unieke project afgewerkt. Namelijk 21 literaire overpeinzingen door 17 dichters en essayisten vormden het antwoord op onze vraag om de leef- en denkwereld van de  Hamse schrijver als inspiratiebron te laten fungeren voor nieuw werk. Het werd hun persoonlijke interpretatie van zijn oeuvre, het land van De Pillecyn en zijn mensen achter de dijk. Na de voorlezing werden al deze literaire gedachten als richtsnoer aangereikt aan beeldend kunstenaars en kunstfotografen. Filip De Pillecyn als spilfiguur. De eigen wereld van taalbeeld en beeldtaal heeft met een verrassende veelzijdigheid in vorm en inhoud dan ook een eigengereide gestalte gekregen. De neerslag hiervan is vertaald in een kunstcahier, precies 50 jaar na zijn overlijden op 7 augustus 1962. Een passend huldeblijk aan onze Vlaamse Van Schendel, aan de Prins der Nederlandse letteren – twee welsprekende titels waarmee men de uitzonderlijke stilistische kwaliteiten van De Pillecyn indertijd heeft gekarakteriseerd.

Er is dichtwerk opgenomen van o.a. Etienne Colman, Staf De Wilde, Norbert De Beule, Frans Boenders, Christina Guirlande, Roland Jooris, Lut De Block, Patrick Lateur,  Bart Plouvier, Lieve Van Impe, Cecile Van Camp, Patrick Auwelaert. Voor het beeld zorgden onder meer Patrik Rogiers, Luc Verbist, Marleen Van Moere, Annette Defoort, Frans Van Kerckhove, Els Vos, Lode Laperre, Carl Jacobs, Annie Derkinderen, Guido Mariman, Marie-Claire Ceyfs, Rika Van Dycke en Jef Paepen.

De dichtbundel (in beperkte oplage uitgegeven) kost € 20 (+ € 5 verzendingskosten)
De bestelling kan geplaatst worden via info@filipdepillecyn.be

Man achter de dijk
Etienne Colman - 20.02.2011

Een middag als een heldere nacht. Een man
verpakt als kind, stapt onder moeders mantel,
over goten, lacht en laat de herfst
zijn gang maar gaan. Een paard, net ingebedolieverfschilderij

in klei, herschikt zijn vel. De eeuwigheid
benijdt dit donkere dorp achter de dijk.
Van de rivier zie je alleen de beemden
en de uiterwaarden, weinig meer

dan zompig grasland, wind en wolken, riet
met hoge pluimen, handgemaakt verdriet.
Je doet het FDP, kastelen kneden

uit de lucht en mist pers jij zowaar
tot water. Tijd beweeg je, stil te staan
in elke herberg waar je wordt gelezen.

olieverf op paneel bij het gedicht Man achter de dijk van Etienne Colman.
Annie Derkinderen – “Achter de dijk” –

Bibliofiele heruitgave: 'Blauwbaard'
UITVERKOCHT

Over de schrijver Filip De Pillecyn zijn de meningen verdeeld : de enen vinden Mensen achter de dijk zijn meesterwerk, anderen zien De soldaat Johan als zijn origineelste bijdrage aan onze literatuur, weer anderen kiezen door Rochus of voor Blauwbaard. Hoe dan ook is Blauwbaard een klassieker van onze literatuur die op vele fans kan rekenen. We brengen eind dit jaar een mooie, bibliofiele heruitgave van Blauwbaard uit, met speciaal voor deze editie exclusief gemaakte tekeningen van Riet Verhelst.blauwbaard

Beperkte oplage: 100 exemplaren, getekend en genummerd en 10 ex. H.C.

Aantal pagina’s: 113 blz. geïllustreerd met 9 tekeningen in kleurendruk van Riet Verhelst
Afmetingen: 210x270

Afwerking: offset 170 gr. garengenaaid
Cover diepdruk met tekening

Prijs: € 67 (na 1 oktober)
Voorintekening niet-leden : € 62
Voorintekening leden : € 58blauwbaard
Verzendingskosten : € 8

Verschijningsdatum: eind november 2010
Presentatie: vrijdag 10 december in het Stadhuis van Dendermonde

Gedrukt EPO vzw te 2600 Berchem, Antwerpen

 

 

Boek : ‘Zestig jaar Mensen achter de dijk
UITVERKOCHT

folder_01De voorzitter van het Filip De Pillecyncomité, Emmanuel Waegemans, brengt een rijkelijk geïllustreerd boek uit dat de leefwereld van Filip De Pillecyn in Hamme en omgeving reconstrueert zoals die in zijn meesterwerk Mensen achter de dijk geëvoceerd wordt.

Aan de hand van oude prentbriefkaarten, schilderijen van klassiekers (Isidore Meyers, Achiel Van Sassenbrouck, Al-bert Servaes, James Ensor e.a.), tekeningen (Frans Masereel, Romain Malfliet e.a.) en kunstfoto’s wordt het Hamme van einde 19e – begin 20e eeuw opgeroepen, de wereld zoals de jonge De Pillecyn die kende en die in zijn roman een pro-minente rol speelt.

folder_02Alles wordt geïllustreerd met citaten uit Mensen achter de dijk.Het fotoboek wordt voorafgegaan door een korte terugblik op de ontvangst van de roman en de wijze waarop er in litera-tuurgeschiedenissen tegenaan gekeken wordt. Als historische achtergrond brengt het boek een hoofdstuk uit de reportage Door arm Vlaanderen van August de Winne, waarin de armoe-de en de ellende van Vlaanderen begin 20e eeuw wordt gete-kend. In het hoofdstuk over ‘de verborgen geschiedenis van Mensen achter de dijk’ wordt verteld hoe het boek in Hamme zelf onthaald werd en hoe met name de toenmalige notabelen weinig opgezet waren met het boek. Er is ook een hoofdstuk over de katholieke censuur op de roman.

Het boek wil een hommage brengen aan Filip De Pillecyn en aan zijn geboortedorp Hamme.

Prachtig fotoboek, ideaal relatiegeschenk.

150 pagina’s, 84 illustraties (47 kleur, 37 zwart-wit)
Linnen kaft met opdruk, garengenaaide hardcover, 115 gr papier

Verkoopprijs : € 43, leden : € 38

Inschrijven op rekening van het Filip De Pillecyncomité, Ballaarstraat 106, 2018 Antwerpen Rek. BE30 7460 0763 9911.

 

soldaatNaar aanleiding van de 90e herdenking van het einde van WO I brengt het Filip De Pillecyncomité een heruitgave van de zeldzame dichtbundel

Onder den hiel
Gedichten over de Groote Oorlog

UITVERKOCHT

van Filip De Pillecyn (1920) over de verschrikkingen van de oorlog en de loopgraven, het verlangen naar thuis en de gevoelens van opstandigheid.

De uitgave is een bibliofiele editie op 100 genummerde exemplaren op prachtig Rieves papier 250 gr in een zwarte linnen kaft met witte opdruk, garengenaaid, 20 x 20 cm. De editie wordt geïllustreerd met 7 prachtige aquarellen van de in 1918 gesneuvelde frontsoldaat Karel Lauwers (Museum «In Flanders Fields», Ieper).

Prijs : 60 € (incl. port)

 

cover_russcischMensen achter de dijk in het Russisch!

Cover Russische editie, mooi geïllustreerd door Luc Verbist
Moskou, uitgeverij OGI, 2004, vertaald door Dmitri Silvestrov.

Het hoofdwerk van Filip De Pillecyn – Mensen achter de dijk – is nu ook te krijgen in Russische vertaling. Maak uw Russische vrienden, collega’s of zakenrelaties blij met een Vlaamse klassieker.

Bestellen : door  overschrijving van 15 € op rekening BE30 7460 0763 9911 van het Filip De Pillecyncomité, p/a Ballaarstraat 106, 2018 Antwerpen (m.v.v. ‘Russische editie’).

coverDe speciale heruitgave van Filip De Pillecyns meesterwerk Mensen achter de dijk werd op verzoek van het FDP Comité uitgegeven door het Davidsfonds (2004). Het werk is prachtig geïllustreerd met tien aquarellen van de Hamse kunstenaar Luc Verbist.

Te koop bij het comité: 20 € (incl. port)