Uitgaven

 

Naast de bibliofiele uitgaven op deze pagina brengt het Filip De Pillecyn Comité jaarlijks ook Studies uit.

 

Peter De Graef - Portretten en Polemieken - Het journalistieke werk van Filip De Pillecyn

Hamme, Filip De Pillecyncomité, 2014 - 240 pag., 30 illustraties, waaronder onuitgegeven fotomateriaal.

Over de literaire loopbaan van Filip De Pillecyn en over zijn politiek engagement in de Vlaamse beweging werd tot op vandaag al heel wat gepubliceerd.  Over de ‘andere’ De Pillecyn, de journalist, is dat veel minder het geval. Die lacune wordt nu gevuld met de publicatie Portretten en Polemieken. Het journalistieke werk van Filip De Pillecyn van de germanist Peter De Graef.

Lees meer

Biografie

Literaire kijk

 

Reeds op de gemeenteschool toonde de Pillecyn literaire capaciteiten. Hij kwam op het idee een roman te schrijven maar zijn eerste stap in de literatuur bleef toen beperkt tot één bladzijde. Ontmoedigd door de kritiek van zijn oudste broer liet hij alle hoop varen. Voorlopig toch.

Zijn eerste echt literaire succes boekte hij in 1931 met Blauwbaard.

Lees meer

Onder den hiel

Gedichten over de Groote Oorlog - UITVERKOCHT

Van Filip De Pillecyn (1920) over de verschrikkingen van de oorlog en de loopgraven, het verlangen naar thuis en de gevoelens van opstandigheid.

Lees meer

Blauwbaard

Bibliofiele heruitgave - UITVERKOCHT

Over de schrijver Filip De Pillecyn zijn de meningen verdeeld : de enen vinden Mensen achter de dijk zijn meesterwerk, anderen zien De soldaat Johan als zijn origineelste bijdrage aan onze literatuur, weer anderen kiezen door Rochus of voor Blauwbaard. Hoe dan ook is Blauwbaard een klassieker van onze literatuur die op vele fans kan rekenen. We brengen eind dit jaar een mooie, bibliofiele heruitgave van Blauwbaard uit, met speciaal voor deze editie exclusief gemaakte tekeningen van Riet Verhelst.

Lees meer

Mensen achter de dijk - Russisch

Het hoofdwerk van Filip De Pillecyn – Mensen achter de dijk – is nu ook te krijgen in Russische vertaling. Maak uw Russische vrienden, collega’s of zakenrelaties blij met een Vlaamse klassieker.

Moskou, uitgeverij OGI, 2004, vertaald door Dmitri Silvestrov, geïllustreerd door Luc Verbist

Lees meer

Ongehoorde woorden

Deze bundel werd gerealiseerd in opdracht van het Filip De Pillecyncomité en voorgesteld op 31 augustus 2012 in de expositieruimte van The Watered Bamboo Art Gallery te Hamme.

Op 25 maart 2011, de 120ste geboortedag van Filip De Pillecyn, werd de eerste fase van dit unieke project afgewerkt. Namelijk 21 literaire overpeinzingen door 17 dichters en essayisten vormden het antwoord op onze vraag om de leef- en denkwereld van de  Hamse schrijver als inspiratiebron te laten fungeren voor nieuw werk. Het werd hun persoonlijke interpretatie van zijn oeuvre, het land van De Pillecyn en zijn mensen achter de dijk. Na de voorlezing werden al deze literaire gedachten als richtsnoer aangereikt aan beeldend kunstenaars en kunstfotografen. Filip De Pillecyn als spilfiguur. De eigen wereld van taalbeeld en beeldtaal heeft met een verrassende veelzijdigheid in vorm en inhoud dan ook een eigengereide gestalte gekregen. De neerslag hiervan is vertaald in een kunstcahier, precies 50 jaar na zijn overlijden op 7 augustus 1962. Een passend huldeblijk aan onze Vlaamse Van Schendel, aan de Prins der Nederlandse letteren – twee welsprekende titels waarmee men de uitzonderlijke stilistische kwaliteiten van De Pillecyn indertijd heeft gekarakteriseerd.

Lees meer

Documentaire: Filip De Pillecyn vertelt over zijn jeugdjaren

Luk Buyle en Juliaan Maerevoet zijn de auteurs van een boeiende, rijk gestoffeerde documentaire over de jeugdjaren van Filip De Pillecyn. In deze documentaire, die gebaseerd is op een radiocauserie van de schrijver in 1954, wordt het Hamme van begin 20e eeuw gereconstrueerd aan de hand van talrijke foto’s, archiefstukken en zeldzame realia uit het privéleven en de studiejaren van Filip De Pillecyn.

Lees meer

De veerman en de jonkvrouw

Over het werk van Filip De Pillecyn zijn de meningen verdeeld : de enen vinden Mensen achter de dijk zijn meesterwerk, anderen zien De soldaat Johan als zijn beste werk. Weer anderen kiezen voor Rochus, voor Blauwbaard of voor zijn idyllische roman De veerman en de jonkvrouw.

Laatstgenoemd poëtisch verhaal over de liefde van een jonkvrouw en een boeren-meisje voor een veerman is geschreven in de gevangenis, toen de auteur de zwartste dagen uit zijn carrière beleefde. In de isolatie van zijn cel werd hij gedreven door het heimwee van het voorbije, zoals dat ook in de roman over zijn geboortedorp Hamme, Mensen achter de dijk, sterk tot uiting komt. Heimwee vormt dan ook de hoeksteen van De Pillecyns literaire oeuvre.

Lees meer

Monsieur Henri

'Mensen achter de dijk' - Franse vertaling

In 1958 verscheen deze klassieker van onze literatuur in Duitse vertaling, in 2004 kwam het boek uit in het Russisch. Maar voor onze Franstalige landgenoten was het boek ontoegankelijk.

Lees meer

Zestig jaar Mensen achter de dijk

UITVERKOCHT

De voorzitter van het Filip De Pillecyncomité, Emmanuel Waegemans, brengt een rijkelijk geïllustreerd boek uit dat de leefwereld van Filip De Pillecyn in Hamme en omgeving reconstrueert zoals die in zijn meesterwerk Mensen achter de dijk geëvoceerd wordt.

Lees meer