FDP COMITÉ

Begin 2003 werd in Hamme het Filip De Pillecyncomité opgericht met als doel het leven en het werk van schrijver Filip De Pillecyn (weer) in de kijker te plaatsen. Dit gebeurde door tal van manifestaties die in de loop van het jaar 2004 werden georganiseerd.
Het Filip De Pillecyncomité wil niet alleen het werk van de Hamse schrijver herbelichten, het wil ook de gemeente Hamme als toeristisch en cultureel centrum in de provincie Oost-Vlaanderen promoten. De literaire werken van De Pillecyn kunnen daar zeker toe bijdragen.   
Het FDP-comité heeft zijn werking niet beperkt tot het jaar 2004. Ook na de grote viering werden tal van initiatieven genomen om het werk van De Pillecyn in binnen- en buitenland meer bekend te maken.

Het Comité doet een oproep aan allen die de schrijver gekend hebben en onuitgegeven werk, brieven, foto's e.d. hebben, dit materiaal ter beschikking te stellen van ons tijdschrift om het aldus toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Leden & adressen :

voorzitter:
Prof. dr. Emmanuel Waegemans
Ballaerstraat 106, 2018 Antwerpen
T: 03 237 80 10
E: emmanuel.waegemans@telenet.be

ondervoorzitter:
Roger De Vos
Koning Albertplein 14, 9220 Hamme
T: 052 47 70 35
E: vertrataal@telenet.be


secretaris & public relations:
Freddy Huylenbroeck
Bremstraat 26, 9220 Hamme
T: 0476 28 31 94
E: freddy.huylenbroeck@telenet.be

penningmeester:
Fred Smet
Cretenborchlaan 13, 9210 Beveren
T: 03 775 37 56
E: smet.fred@skynet.be

leden:
André Van Bossche
Sint-Jansstraat 12, 9220 Hamme
T: 052 47 41 51
E: museumvanbogaert@scarlet.be

Willy Van Den Branden
Moerheide 97, 9220 Hamme
T: 0479 72 20 04

Staf De Keyser
Broekstraat 64, 9220 Hamme
T: 052 47 77 12
E: stafdekeyser@skynet.be

Rekening Comité :

IBAN: BE57 7380 4195 3835
BIC: KREDBEBB

Filip De Pillecyncomité
Ballaarstraat 106
2018 Antwerpen
T: 03 237 80 10